ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Tanita BC-418 MA

Analiza składu ciała metodą elektrycznej bioimpedancji

Tanita BC-418 MA Analizator Segmentowy Składu Ciała to perfekcyjne narzędzie do analizy masy ciała. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus)

ODCZYT PARAMETRÓW POMIAROWYCH DLA CAŁEGO CIAŁA ZAWIERA:
– Masa ciała
– Indeks masy ciała (BMI)
– Masa tkanki tłuszczowej w %
– Masa tkanki tłuszczowej w kg
– Masa tkanki beztłuszczowej w kg
– Masa tkanki mięśniowej w kg
– Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
– Całkowita zawartość wody w organizmie w %
– Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
– Podstawowa przemiana materii w kcal BMR

SEGMENTOWY ODCZYT DLA KAŻDEJ KOŃCZYNY (NOGA LEWA, PRAWA, RĘKA LEWA, PRAWA, KORPUS) ZAWIERA:
– Tkanka tłuszczowa w %
– Tkanka tłuszczowa w kg
– Masa tkanki beztłuszczowej
– Masa mięśniowa w kg
– Segmentowa ImpedancjaPrzykładowy wydruk analizy składu ciała metodą BIA.ANALIZA SKŁADU CIAŁA METODĄ USG

BODY METRIX – pomiar tkanki tłuszczowej metodą USG


Pomiar tkanki tłuszczowej metodą USG

BodyMetrix to innowacyjne podejście do pomiaru składu ciała! Ten system jest technologią ultradźwiękową 2D wysokiej klasy używaną przez najlepszych sportowców i trenerów. Z jego pomocą możesz określić rzeczywiste spalanie tłuszczu i przyrost masy mięśniowej w obrębie wybranego obszaru ciała.

Stratygrafia pokazuje grubość zarówno tkanki tłuszczowej termalnej (SAT) jak i tkanki gromadzącej energię (DAT). Dzięki zdolności oceny grubości tkanki mięśniowej w każdej części ciała, którą chcemy udoskonalić poprzez ćwiczenia fizyczne, możliwy jest monitoring zmian muskulatury czyli postępów w czasie.

WYNIKI POMIARU
grubość tkanki tłuszczowej SAT [cm/mm]
grubość tkanki tłuszczowej DAT [cm/mm]
grubość tkanki mięśniowej [cm/mm]
zawartość tkanki tłuszczowej [%]

Dzięki BodyMetrix klasyczny pomiar fałdu skórnego fałdomierzem można zastąpić skanowaniem wybranych punktów na ciele metodą USG dającą nieporównywalnie dokładnieszy wynik. System umożliwia wykonanie pomiarów metodą dwu, trzy, cztero czy siedmio punktową wg Polloca, Jacksona i wielu innych metododologii.

Zapraszamy do naszego gabinetu we Wrocławiu na pomiar tkanki tłuszczowej.