ANALIZA SKŁADU CIAŁA

Tanita BC-418 MA

Tanita BC-418 MA Analizator Segmentowy Składu Ciała to perfekcyjne narzędzie do analizy masy ciała. Pomiar wykonany za pomocą 8 elektrod pozwala na bardzo dokładne obliczenia tkanki tłuszczowej i mięśniowej w poszczególnych segmentach ciała (lewa noga, lewa ręka, prawa noga, prawa ręka, korpus)

ODCZYT PARAMETRÓW POMIAROWYCH DLA CAŁEGO CIAŁA ZAWIERA:
– Masa ciała
– Indeks masy ciała (BMI)
– Masa tkanki tłuszczowej w %
– Masa tkanki tłuszczowej w kg
– Masa tkanki beztłuszczowej w kg
– Masa tkanki mięśniowej w kg
– Całkowita zawartość wody w organizmie w kg
– Całkowita zawartość wody w organizmie w %
– Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
– Podstawowa przemiana materii w kcal BMR

SEGMENTOWY ODCZYT DLA KAŻDEJ KOŃCZYNY (NOGA LEWA, PRAWA, RĘKA LEWA, PRAWA, KORPUS) ZAWIERA:
– Tkanka tłuszczowa w %
– Tkanka tłuszczowa w kg
– Masa tkanki beztłuszczowej
– Masa mięśniowa w kg
– Segmentowa Impedancja